Melódie septembra

• Melody septembra

Šuští pod nohami prvý opadaného lístia, ráno a večer na chladnom, ulice, naplnené zlatými lúčmi slnka, ktoré lietajú pavučiny ... septembra - v čase, keď v lete už nepustil, ale jasne cítil panstva jesene. Po celé stáročia, umelci a básnici spieval o tomto období jedinečnú krásu, sýtosť farieb a určitý smútok spojený s odchádzajúci teplo a zima sa blíži. No, tak v povahe svojho plánu, ktorý je vždy malo byť, a my sme teraz len svoje darčeky.

Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra Melódie septembra